Thăm Và Làm Việc Với Trường Đại Học Kookje – Hàn Quốc

Nhận lời mời của Trường đại học KOOKJE – Hàn Quốc, Ban giám hiệu nhà trường cùng Đoàn hội sinh viên đã có chuyến thăm, giao lưu và ký kết hợp tác giữa hai đơn vị. Chuyến thăm này mở ra những cơ hội mới trong quan hệ hợp tác tác giữa Nhà trường và Trường Đại học Kookje.

Chuyến thăm như một chương trình giao lưu hữu nghị để đại diện hai nhà trường được giới thiệu, lắng nghe và hiểu cụ thể hơn về chương trình đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như định hướng phát triển của đối tác.

Đồng thời, trong chuyến thăm và làm việc, đoàn công tác của Nhà trường đã đến thăm quan các phòng ban chức năng tại các khoa và hệ thống cơ sở vật chất tại Trường đại học KOOKJE – Hàn Quốc.

Khép lại chuyến giao lưu, hai bên đã họp bàn và thống nhất ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi sinh viên giữa hai trường trong giai đoạn sắp tới.

Chuyến thăm, giao lưu và đặc biệt là việc ký kết biên bản ghi nhớ chính là bước ngoặt thúc đẩy hoạt động hợp tác nghiên cứu và trao đổi sinh viên giữa hai nhà trường. Đồng thời, sự hợp tác tốt đẹp này mở ra cơ hội được học tập và phát huy nhiều năng lực cho cán bộ giảng viên, sinh viên, cũng như góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện và bền vững của hai đơn vị.