Danh sách ban truyền thông Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội

Thông báo chính thức của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội về danh sách ban Truyền thông tư vấn tuyển sinh của nhà trường.