Gói hỗ trợ Hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Trong suốt thời gian qua, đại dịch Covid-19 đã khiến ngành du lịch bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Nghề Hướng dẫn viên gần như không còn hoạt động được. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người Hướng dẫn viên du lịch. Chính vì vậy, Nhà nước ta cũng đã đưa ra những gói hỗ trợ dành riêng cho đối tượng Hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Hãy cùng tìm hiểu về gói hỗ trợ này trong bài viết dưới đây.

Hỗ trợ Hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Hỗ trợ Hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Đối tượng nhận hỗ trợ

– Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, đối tượng nhận hỗ trợ là các hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa được Sở Du lịch cấp thẻ hướng dẫn viên; hướng dẫn viên du lịch tại điểm được Sở Du lịch cấp thẻ hướng dẫn viên.

– Điều kiện chung cho các đối tượng này là có thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật Du lịch và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ khách quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

– Đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm, cần có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch.

– Đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế, nội địa cần có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch, hoặc là hội viên của tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch.

Hướng dẫn viên du lịch Quốc tế có thẻ HDV
Hướng dẫn viên du lịch Quốc tế có thẻ HDV

Mức hỗ trợ dành cho Hướng dẫn viên

– Theo Sở Du lịch, mức hỗ trợ dành cho Hướng dẫn viên du lịch là 3.710.000 đồng/1 người, sẽ được chi trả 1 lần cho người lao động đáp ứng các điều kiện hỗ trợ.

Điều kiện nhận hỗ trợ

– Điều kiện hỗ trợ là hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 21/12/2021.

– Thẻ hướng dẫn viên du lịch còn thời hạn sử dụng tại thời điểm nộp hồ sơ, không phân biệt vị trí chức vụ trong doanh nghiệp hoặc tổ chức quản lý khu du lịch, điểm du lịch.

– Thẻ hội viên của tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch còn thời hạn sử dụng tại thời điểm nộp hồ sơ; chưa được hưởng chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021.

– Ngoài ra, hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch phải được lập thành văn bản, có hiệu lực trong khoảng thời gian từ 1/1/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ và thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

– Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg;

– Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây:

o Bản sao hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm nộp hồ sơ.

o Thẻ hội viên của tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch”.

Thời gian nhận hồ sơ

– Thời gian nhận hồ sơ xét hỗ trợ từ tháng 7/2021 đến hết ngày 31/1/2022.

Thủ tục làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ
Thủ tục làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ

Trình tự thực hiện thủ tục hành chính hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo các bước sau:

– Hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh) nơi cấp thẻ cho hướng dẫn viên du lịch. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022.

– Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định, lập danh sách đề nghị hỗ trợ trình UBND tỉnh quyết định.

– Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ của cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Hướng dẫn viên du lịch gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.