Sinh viên FTC hân hoan ngày đầu trở lại trường

Sáng nay, sinh viên trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội có buổi học đầu tiên trong năm học mới theo hình thức trực tiếp. Ngay từ tuần trước, giảng viên đã chuẩn bị bài giảng và học liệu để các bạn sinh viên có thể tham khảo trước, đồng thời thông báo để các bạn chuẩn bị kế hoạch đi học trở lại.

sinh viên FTC trở lại trường ngày 14/2/2022
Sinh viên FTC trở lại trường ngày 14/2/2022

Tùy vào điều kiện, học phần, nội dung học tập, sinh viên FTC sẽ được sắp xếp học trực tiếp và trực tuyến xen kẽ. Sinh viên trước khi đến trường được yêu cầu khai báo y tế và thực hiện nghiêm 5K.

Sinh viên FTC thực hiện nghiêm 5K

Các bạn sinh viên được hướng dẫn và thực hiện nghiêm 5K đảm bảo an toàn khi trở lại học
Các bạn sinh viên được hướng dẫn và thực hiện nghiêm 5K đảm bảo an toàn khi trở lại học