Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp trực tuyến cho học sinh cuối cấp THCS, THPT của sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 04/12/2018 của UBND Thành phố về việc triển khai Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025″, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức buổi tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp trực tuyến cho học sinh cuối cấp THCS, THPT.

Buổi truyền hình trực tiếp phát sóng vào khung giờ 9h-10h30 ngày 30/8/2022 (thứ Ba)

Kênh truyền thông trực tuyến: