Doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin 5 tháng tăng 8,5%

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin 5 tháng đầu năm 2022 ước đạt 1,321 triệu tỷ đồng (xấp xỉ 57 tỷ USD), tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhìn bức tranh tổng thể doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin trong 5 tháng đầu năm, hầu hết các tháng 2, 3, 4 và 5 đều tăng so với cùng kỳ năm 2020 và 2021. Trong đó riêng tháng 3 có mức tăng bứt phá, đạt 350,027 nghìn tỷ đồng, tăng hơn so với cùng kỳ các năm 2020 (đạt 271,170 nghìn tỷ đồng) và năm 2021 (đạt 274,684 nghìn tỷ đồng).

So sánh doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin 5 tháng đầu năm 2022 với các năm 2000 và 2021
So sánh doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin 5 tháng đầu năm 2022 với các năm 2000 và 2021

Tháng 4 và 5, tổng doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin có thấp hơn so với tháng 3 nhưng vẫn cao hơn so với cùng kỳ các năm 2020, 2021, lần lượt đạt đạt mức 247,360 và 243,108 nghìn tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu, ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về tỷ lệ doanh thu của các doanh nghiệp Việt Nam/doanh thu lĩnh vực ICT qua các năm. Nếu như năm 2018, tỷ lệ này mới chỉ chiếm 4% thì sang năm 2019 đã đạt mức 11%, năm 2012 là 12% và đến năm 2021 lên mức 16%. Dự báo, trong năm 2022, tỷ lệ trên sẽ đạt khoảng 20%.

Ngoài ra, tỷ lệ giá trị Việt Nam trên doanh thu lĩnh vực công nghiệp ICT cũng ghi nhận liên tục tăng trong 5 năm qua. Theo thống kê, năm 2018 tỷ lệ này đạt 17,5%; sang năm 2019 đạt 21,9%, năm 2020 là 22,7% và năm 2021 đạt 24,6%. Dự báo trong năm 2022, tỷ lệ trên ước đạt khoảng 26,8%.

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết đã phối hợp Bộ Công Thương và các Hội, Hiệp hội về công nghệ thông tin, các doanh nghiệp công nghệ số trong việc đo lường phần sản xuất tại Việt Nam của các doanh nghiệp công nghệ số.

Trong 5 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu sản phẩm phần cứng, điện tử ước đạt gần 44,8 tỷ USD chiếm khoảng 30,1% giá trị xuất khẩu của cả nước. Số doanh nghiệp công nghệ số tính đến hết tháng 4/2022 đạt 66.027 doanh nghiệp, tăng 548 doanh nghiệp so với tháng 3/2022 với tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số/1.000 dân đạt 0,677.

Trên cả nước, có 4 địa phương có tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số/1.000 dân cao hơn tỷ lệ trung bình của cả nước (chiếm hơn 72% tổng số doanh nghiệp công nghệ số cả nước), còn nhiều địa phương tỷ lệ này vẫn ở mức thấp.

Nguồn: Vneconomy