Quy trình, thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

mẫu thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
Mẫu thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Theo quy định tại Luật Du lịch 2017, cá nhân có quốc tịch Việt Nam được quyền đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế cần tuân thủ các quy định như sau

Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

 • Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy;
 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế.
 • Sử dụng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề, đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:
  • Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ngoại ngữ;
  • Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên theo chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài; – Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở nước ngoài;
  • Có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận ngoại ngữ bậc 4 trở lên Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc B2 trở lên Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu, còn thời hạn hoặc được cấp trong vòng 05 năm đối với chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận ngoại ngữ không quy định thời hạn, do tổ chức, cơ quan có thẩm quyền cấp đạt mức yêu cầu theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017.

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

 • Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế (Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017);
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;
 • Giấy tờ chứng minh điều kiện về trình độ nghiệp vụ:
  • Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch;
  • Hoặc bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác và bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế;
 • Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau (chứng minh điều kiện về trình độ ngoại ngữ):
  • Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ngoại ngữ;
  • Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên theo chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài;
  • Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở nước ngoài;
  • Chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận ngoại ngữ bậc 4 trở lên Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc B2 trở lên Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu, còn thời hạn hoặc được cấp trong vòng 05 năm đối với chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận ngoại ngữ không quy định thời hạn, do tổ chức, cơ quan có thẩm quyền cấp đạt mức yêu cầu theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017.

Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 • Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
 • 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 cm x 4 cm

Trình tự giải quyết hồ sơ

Cơ quan tiếp nhận: Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp hồ sơ đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cho người đề nghị; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lệ phí: 650.000 đồng/thẻ

Kết quả thực hiện: Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

Trường cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội thực hiện theo văn bản số 1555/TCDL-LH ngày 1/11/2021 của Tổng cục du lịch về việc chấp thuận cho trường cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành và hướng dẫn du lịch đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 5 và khoản 2 Điều 15 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, khoản 5, khoản 13 và khoản 14 Điều 1 Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL.

Lịch ôn tập và thi chứng chỉ nghiệp vụ điều hành và hướng dẫn du lịch nội địa/quốc tế được cập nhật liên tục tại trang chủ https://ngoaingucongnghe.vn/ của trường.

Tham khảo thêm: Quy trình, thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Thông tin liên hệ

Khoa Du lịch: Lô 14-15, khu đô thị Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0981 299 956

Email: info.nncnhn@gmail.com   Website: https://ngoaingucongnghe.vn/

Nguồn:Tổng cục du lịch