Thông Báo Về Định Mức Học Phí, Kinh Phí Nhập Học Và Các Khoản Lệ Phí Khác Đối Với Các Lớp Cao Đẳng Hệ Chính Quy Nhập Học Năm 2021

Trường cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội chính thức thông báo mức thu học phí, kinh phí nhập học và các khoản phí khác đối với các lớp trình độ cao đẳng hệ chính quy tuyển sinh nhập học năm 2021 như sau: