Thông Báo Về Việc Tổ Chức Dạy-Học Trực Tuyến Trong Giai Đoạn Phòng, Chống Dịch COVID-19 Đối Với Sinh Viên Trình Độ Cao Đẳng Hệ Chính Quy