Tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai các nhiệm vụ năm học 2023-2024

Sáng ngày 14/10/2023, Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội (FTC) tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024 với sự tham gia đông đủ của tập thể Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu, Cán bộ, Giảng viên, Công nhân viên trong toàn Trường.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Bùi Văn Quân – Hiệu trưởng nhà trường cho biết mục đích, ý nghĩa của Hội nghị nhằm đánh giá kết quả năm học 2022 – 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 – 2024. Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị, mong muốn mỗi thầy cô luôn phát huy bản lĩnh, trí tuệ và đề xuất những ý kiến, phương hướng để Nhà trường tiếp tục vững bước phát triển.

Trong điều kiện toàn cầu hóa và chuyển đối số, với nỗ lực lớn, quyết tâm cao, FTC đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023 – 2024 đã được Thầy Hiệu trưởng nhấn mạnh tại Hội nghị, đó là:

1. Kiện toàn cơ cấu, tổ chức và nâng cao năng lực quản trị Nhà trường góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động. Triển khai và hướng dẫn chuyển đổi số trong các hoạt động của Trường.

2. Tập trung chỉ đạo công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo đạt chỉ tiêu theo kế hoạch. Tổ chức đào tạo theo định hướng giáo dục mở; triển khai đào tạo chất lượng cao, đào tạo theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài.

3. Đẩy mạnh hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác phát triển. Phát triển hợp tác quốc tế; tăng cường gắn kết Nhà trường với doanh nghiệp và thị trường lao động. Xúc tiến các chương trình hướng nghiệp, khởi nghiệp và việc làm cho học sinh, sinh viên.

4. Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu. Kế hoạch triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ GDNN và Chỉ số nâng cao chất lượng đào tạo nghề.

5. Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo; tạo môi trường và động lực làm việc, học tập cho cán bộ, nhà giáo, nhân viên và học sinh, sinh viên.

6. Phát triển các dịch vụ cộng đồng và triển khai các hoạt động xã hội tạo được sự lan tỏa về hình ảnh Nhà trường, sự gắn kết giữa Nhà trường và cộng đồng, xã hội.

Cao đẳng FTC hoàn thiện Chiến lược phát triển đến năm 2030; kiện toàn nhân sự, quy hoạch/rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ nhà giáo chất lượng cao, cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030; Tiếp tục rà soát, ban hành các văn bản tạo hành lang pháp lý cho tổ chức, điều hành hoạt động của Cao đẳng FTC

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, góp ý, đề xuất giải pháp để khắc phục các hạn chế; khẳng định khối đoàn kết, thống nhất và vai trò, vị thế của FTC ngày càng được nâng cao. Các đại biểu đã đề xuất nhiều ý kiến góp ý xây dựng như: Dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 cần bám sát mục tiêu, chiến lược phát triển của Nhà trường; Tiếp tục khẳng định vai trò, đóng góp của FTC đối với việc cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô; Cần tận dụng cơ hội khi là đơn vị tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia năm 2023, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết nối doanh nghiệp, chuyên gia, đổi mới quản trị Nhà trường và chuyển đổi số; Chú trọng nâng cao chất lượng dạy – học ngoại ngữ, kỹ năng mềm cho sinh viên…

Phát biểu tại Hội nghị, ThS. Bùi Kiến Thiết – Chủ tịch Hội đồng giáo dục phát biểu chỉ đạo. Thầy chia sẻ những trăn trở, kết quả đạt được rất đáng ghi nhận và hết sức to lớn, song thực sự đã tương xứng với tiềm năng, tiềm lực và yêu cầu, nhiệm vụ của CĐ FTC trong tình hình mới hay chưa? Chúng ta có thể làm tốt hơn nữa, nỗ lực phấn đấu để làm tốt nhất với tất cả tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ của mình được hay không ?

Làm rõ bối cảnh, yêu cầu phát triển giáo dục nghề nghiệp, nhất là sứ mệnh không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu xã hội, Chủ tịch Bùi Kiến Thiết đưa ra một số định hướng, giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023 – 2024, đó là:

(1) Thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác tuyển sinh năm học 2023 – 2024 để toàn hệ thống cùng vào cuộc quyết liệt, đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng đầu vào làm cơ sở để nâng cao chất lượng đào tạo;

(2) Tích cực chuẩn bị, chủ động triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm học mới, trước hết là công tác đón tân sinh viên nhập học, hỗ trợ tân sinh viên/sinh viên kịp thời, chu đáo;

(3) Chuẩn bị tốt, rà soát các điều kiện về đảm bảo chất lượng, coi đây là nền tảng để phát triển bền vững, trong đó chú trọng quan tâm, chăm lo hơn nữa cho đội ngũ giảng viên, thầy/cô là yếu tố rất quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học;

(4) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với ứng dụng, đáp ứng nhu cầu xã hội, doanh nghiệp; Tăng cường hợp tác – công bố quốc tế; Phát huy nguồn lực của các trường; Chú trọng tạo điều kiện hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên; Khuyến khích, tạo điều kiện để các nhà khoa học, chuyên gia,

quản lý tham gia các diễn đàn, hiến kế, tham vấn và phản biện chính sách, qua đó đóng góp tích cực, khẳng định vai trò, uy tín của cá nhân và FTC;

(5) Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chú trọng chất lượng và chiều sâu, gắn liền với các chỉ tiêu thu hút, trao đổi ngày càng nhiều nhiều chuyên gia, giảng viên và sinh viên quốc tế, nâng cao hiệu quả triển khai các MOU/MOA và các dự án hợp tác quốc tế;

(6) Quan tâm, nâng cao đời sống cho CBGV và người lao động trong Nhà trường. Chú trọng gìn giữ, xây dựng và bồi đắp khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Trường; Không ngừng hoàn thiện môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương, chuyên nghiệp.

Với phương châm “Tiên phong – Sáng tạo – Hội nhập”. Chủ tịch HĐQT bày tỏ mong muốn, tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên trong toàn Trường chung sức, đồng lòng xây dựng và phát triển FTC lên tầm cao mới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo – giáo dục nghề nghiệp cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội cho Thủ đô Hà Nội và cả nước.