Chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch dùng để làm gì? Cơ sở đào tạo nào được phép cấp chứng chỉ điều hành du lịch?

Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên ngành Du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhìn xa hơn chúng ta có thể nhận thấy được tiềm năng phát triển vượt bậc của ngành này ngay khi được phép “mở cửa”. Đây chính là cơ hội để đầu tư và phát triển dành cho những bạn đam mê ngành du lịch. Đối với những bạn học trái ngành muốn chuyển sang kinh doanh lữ hành, điều hành du lịch thì bắt buộc cần phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch do cơ sở sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch
Chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch

1. Chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch dùng để làm gì?

– Theo Luật du lịch số 9 năm 2017, chứng chỉ nghiệp vụ điều hành tour du lịch quốc tế hoặc nội địa được sử dụng cho các công ty, đơn vị muốn mở kinh doanh lữ hành, điều hành du lịch nhưng học trái ngành.

– Chuyên ngành về lữ hành được quy định chi tiết bao gồm một trong các chuyên ngành sau:

● Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

● Quản trị lữ hành

● Marketing du lịch

● Điều hành tour du lịch

● Du lịch

● Du lịch lữ hành

● Quản lý và kinh doanh du lịch

Những ai có bằng cấp không thuộc chuyên ngành trên thì phải đi học lấy chứng chỉ nghiệp vụ điều hành tour du lịch.

– Có 2 loại chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch là nội địa và quốc tế.

● Điều kiện học lấy chứng chỉ Điều hành Tour Quốc tế: Học viên là những người có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên không phải là chuyên ngành Lữ hành

● Điều kiện học lấy chứng chỉ Điều hành Tour Nội địa: Học viên là những người có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên không phải phải chuyên ngành Lữ hành.

2. Quy định cơ sở đào tạo được phép cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch

– Theo Khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 1 Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL sửa đổi bổ sung Điều 5 Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL quy định cơ sở đào tạo đáp ứng các tiêu chí sau được tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch:

● Là cơ sở giáo dục trình độ cao đẳng trở lên có chức năng đào tạo ngành, nghề, chuyên ngành quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL.

● Có đề án tổ chức thi bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây: ngân hàng đề thi đáp ứng nội dung quy định tại Điều 4 và Điều 5a Thông tư 06; quy trình tổ chức; cơ sở vật chất kỹ thuật và hội đồng thi.

● Không vi phạm các quy định về tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch trong thời hạn 03 năm tính đến ngày cơ sở đào tạo tổ chức kỳ thi.

3. Tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch

Nhân viên Điều hành tour du lịch
Nhân viên Điều hành tour du lịch

– Cơ sở đào tạo nghiệp vụ điều hành du lịch phải có trách nhiệm thực hiện:

● Tuân thủ sự kiểm tra, giám sát và hướng dẫn về nghiệp vụ của Tổng cục Du lịch;

● Chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt nội dung ngân hàng đề thi nghiệp vụ điều hành du lịch và cập nhật, bổ sung 02 năm một lần ngân hàng đề thi;

● Lưu trữ hồ sơ thí sinh, bài thi, kết quả thi và các giấy tờ liên quan đến kỳ thi theo quy định của pháp luật

● Gửi thông báo kèm theo đề án tổ chức thi về Tổng cục Du lịch trước 30 ngày đối với tổ chức kỳ thi lần thứ nhất; gửi thông báo trước 15 ngày đối với tổ chức kỳ thi lần tiếp theo

● Gửi kết quả thi về Tổng cục Du lịch và cập nhật danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ lên trang thông tin điện tử về quản lý lữ hành trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ thi.

– Tổng cục Du lịch có thẩm quyền:

● Hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch.

● Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch.

● Yêu cầu cơ sở đào tạo không được tổ chức thi nghiệp vụ điều hành du lịch khi phát hiện cơ sở đào tạo không đáp ứng các tiêu chí được tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nêu trên cho đến khi đáp ứng đủ tiêu chí.

● Công bố danh sách cơ sở giáo dục được tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch trên trang tin điện tử quản lý lữ hành của Tổng cục Du lịch trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo tổ chức thi lần thứ nhất của cơ sở giáo dục

● Cần chú ý, chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa, chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế được cấp cho người đạt từ 50% số điểm trở lên trong mỗi bài thi trong đề thi nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa, đề thi nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế. Chứng chỉ được cấp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tổ chức thi

4. Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ điều hành du lịch

Bồi dưỡng nghiệp vụ điều hành du lịch
Bồi dưỡng nghiệp vụ điều hành du lịch

– Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa gồm:

● Kiến thức cơ sở ngành: hệ thống chính trị Việt Nam; các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch; tổng quan du lịch; marketing du lịch; tâm lý khách du lịch và nghệ thuật giao tiếp;

● Kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ điều hành du lịch: tổng quan về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành; thị trường du lịch và sản phẩm du lịch; thiết kế sản phẩm và tính giá chương trình du lịch; khu du lịch, điểm du lịch Việt Nam; nghiệp vụ điều hành du lịch; bán hàng và chăm sóc khách hàng; marketing và truyền thông; thủ tục vận chuyển hàng không nội địa; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phát triển doanh nghiệp;

● Thực hành nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

– Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế gồm:

● Kiến thức cơ sở ngành: hệ thống chính trị Việt Nam; các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch; tổng quan du lịch; marketing du lịch; tâm lý khách du lịch và nghệ thuật giao tiếp; giao lưu văn hóa quốc tế;

● Kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ điều hành du lịch: tổng quan về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành; thị trường du lịch và sản phẩm du lịch; thiết kế sản phẩm và tính giá chương trình du lịch; khu du lịch, điểm du lịch Việt Nam; nghiệp vụ điều hành du lịch; bán hàng và chăm sóc khách hàng; marketing và truyền thông; tiền tệ và thanh toán quốc tế trong du lịch; nghiệp vụ xuất nhập cảnh; thủ tục vận chuyển hàng không nội địa và quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phát triển doanh nghiệp;

● Thực hành nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

5. Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội tổ chức bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch

Căn cứ các Quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và công văn của Tổng cục Du lịch gửi trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội, trong tháng 1 năm 2022, nhà trường tiếp tục tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và chứng chỉ Điều hành du lịch.

Tham khảo lịch tổ chức bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 1/2022: https://ngoaingucongnghe.vn/lich-to-chuc-boi-duong-thi-cap-chung-chi-nghiep-vu-huong-dan-du-lich-thang-1-2022/