Thư Đề Nghị Toàn Dân Tham Gia Tố Giác Tội Phạm Và Cung Cấp Thông Tin Về Người Nhập Cảnh Trái Phép – Công An Thành Phố Hà Nội