Khóa học ngắn hạn – Cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên

FTC – Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội được các bộ, ban ngành liên quan cấp phép tổ chức các khóa học ngắn hạn, tổ chức thi và cấp các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên theo nhu cầu của xã hội

Thông báo lịch ôn tập, thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch và Điều hành du lịch (đợt thi tháng 10/2022)

Thông báo lịch ôn tập, thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch và Điều hành du lịch (đợt thi tháng 10/2022)

Căn cứ các Quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và công văn của Tổng cục Du lịch gửi trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội, trong tháng 6 và …

Thông báo lịch ôn tập, thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch và Điều hành du lịch (đợt thi tháng 08/2022)

Thông báo lịch ôn tập, thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch và Điều hành du lịch (đợt thi tháng 08/2022)

Căn cứ các Quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và công văn của Tổng cục Du lịch gửi trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội, trong tháng 6 và …

Thông báo lịch ôn tập, thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch và Điều hành du lịch (đợt thi tháng 06.07/2022)

Thông báo lịch ôn tập, thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch và Điều hành du lịch (đợt thi tháng 06.07/2022)

Căn cứ các Quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và công văn của Tổng cục Du lịch gửi trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội, trong tháng 6 và …

Lịch ôn tập, thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch và Điều hành du lịch (đợt thi tháng 03/2022)

Lịch ôn tập, thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch và Điều hành du lịch (đợt thi tháng 03/2022)

Căn cứ các Quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và công văn của Tổng cục Du lịch gửi trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội, trong tháng 3 năm …

Lịch ôn tập, thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch và Điều hành du lịch (đợt thi tháng 04/2022)

Lịch ôn tập, thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch và Điều hành du lịch (đợt thi tháng 04/2022)

Căn cứ các Quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và công văn của Tổng cục Du lịch gửi trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội, trong tháng 3 năm …

Cấp chứng chỉ nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế

Cấp chứng chỉ nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế

 Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo và thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch, Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành và hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế theo quy định của Tổng cục Du lịch. Quy định về thẻ hướng dẫn viên du lịch và chứng …

Quy trình, thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Quy trình, thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Theo quy định tại Luật Du lịch 2017, cá nhân có quốc tịch Việt Nam được quyền đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa cần tuân thủ các quy định như sau Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam; Có năng lực hành vi dân sự đầy …

Quy trình, thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Quy trình, thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Theo quy định tại Luật Du lịch 2017, cá nhân có quốc tịch Việt Nam được quyền đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế cần tuân thủ các quy định như sau Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam; Có năng lực hành vi dân sự đầy …

Gói hỗ trợ Hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Gói hỗ trợ Hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Trong suốt thời gian qua, đại dịch Covid-19 đã khiến ngành du lịch bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Nghề Hướng dẫn viên gần như không còn hoạt động được. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người Hướng dẫn viên du lịch. Chính vì vậy, Nhà nước ta cũng đã đưa ra những gói hỗ trợ dành riêng …

Chương trình tọa đàm Phục hồi Du lịch sau đại dịch Covid 19 – Cơ hội và thách thức đào tạo nhân lực ngành Du lịch

Đại dịch Covid 19 đã làm gián đoạn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của ngành Du lịch, kéo theo đó là sự thay đổi trong cơ cấu nhân lực ngành đòi hỏi các đơn vị đào tạo ngành Du lịch phải thay đổi thích ứng linh hoạt với thị trường lao động, đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực có thể tăng …